Artykuły w mediach przed 2017

Nowy Dziennik (Nowy Jork, 27 września 2013)
Artykuł pt. Dlaczego podróże kształcą

Dlaczego podróże kształcą