Artykuły w mediach przed 2017

Nowy Dziennik (Nowy Jork, 27 września 2013)
Artykuł pt. Dlaczego podróże kształcą
http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/dlaczego-podroze-ksztalca