Sędzia Bao Zheng – chiński ideał sprawiedliwości i przenikliwości

Sędzia Bao Zheng 包拯 Chiński symbol sprawiedliwości Sędzia Bao Zheng znany jest powszechnie jako książę Bao – Baogong. Był to urzędnik żyjący w czasach Dynastii Song, a dokładnie 999-1062. Baogong został „kanonizowany” i stał się dla Chińczyków synonimem prawości i sprawiedliwości. Sędzia jest bohaterem licznych oper powstałych w czasach dynastii Yuan. Przykładowe opowieści: Większość opowieści […]

Gotowi na śmierć fanatycy (1)

Rozmaici myśliciele podjęli wiele prób określenia co pcha człowieka do działania i zidentyfikowania czynników ograniczających tzw. wolną wolę. 1. Człowiek kierowany jest zwierzęcymi popędami. 2. Człowiek kształtowany jest przez środowisko (behawioryzm) 3. Człowiek poszukuje znaczenia swojego życia Oto krótkie podsumowania tych trzech podejść: Ponadczasowego wglądu w motywację człowieka daje książka True Believer, której autorem jest […]

Miejskie i wiejskie życie w Chinach epoki Song

Miejskie i wiejskie życie w Chinach epoki Song 1. Chiński model administracji Chińska metoda zarządzania i rządzenia w wielu aspektach różni się od tej wykształconej w średniowiecznej Europie. Pierwszą i najważniejszą różnicą jest to, że w Chinach epoki Song nie ma rozróżnienia na wsi i miast. Ten sam administrator został regulujące zarówno miasta i wsie […]

Rebelia Tajpingów

Przywódca powstania Tajpingów Hong Xiuquan (洪秀全, 1814–1864) Inicjacja ruchu Po przegranych wojnach opiumowych dynastia Qing znacznie osłabła. Nastąpił gwałtowny wzrost biedy, korupcji i niepokoju społecznego. W 1843 roku Hong Xiuquan (洪秀全, 1814–1864) założył oparty na wzorach chrześcijańskich ruch religijny o nazwie Stowarzyszenie Czcicieli Boga. Głoszono w nim idee równości wszystkich ludzi, oraz nawoływano do obalenia […]

Stopniowanie porządku społecznego i innych pojęć

Sposób, w jaki zwyczajowo porządkujemy naszą wiedzę o świecie, jest bardzo umowny. A mówiąc brutalnie – zakłamany. Część poglądów tzw. filozoficznych, tj. na naturę i sens ludzkiego życia, ma jednak szczególnie zafałszowaną. Rozmaicie można wyjaśniać i usprawiedliwiać takie wypaczenia procesu poznawczego: wygodą, lękiem przed utratą poczucia sensu życia, lenistwem umysłowym itp itd. Jednak gdy przychodzi […]

Po której stronie barykady byli mordercy?

Sztuka manipulacji umysłami polega na sprawnym wywoływaniu określonych reakcji u odbiorców. Najczęściej stosuje się kilka stałych technik bazujących na wywoływaniu reakcji emocjonalnych. Ich wspólną cechą jest dążenie do wyłączenia logiki i racjonalnego myślenia, oraz indukowanie w odbiorcy zachowań stadnych i konformistycznych. Techniki manipulacji będę oznaczał literami (np. A-E), a techniki racjonalnego myślenia cyframi (1-5) Ich […]

Idziemy na wybory

„It doesn’t matter who you vote for, the government always gets in.” — London grafitti Tak na marginesie jest chyba taki jeden stan w USA, w którym jest możliwość zagłosowania na „NONE OF THE ABOVE” – zapomniałem który. — Pokolenia się wymieniają, więc może nie każdy zna film z Robertem DeNiro „Wag the dog” nieszczęśliwie […]

Narkotyki i ich dystrybutorzy

Wprowadzenie: niedoświadczonym przypominamy, że definicje przedmiotów i zjawisk mogą być wielorakiego rodzaju: mogą być deskryptywne (czyli opisowe)  i wyjaśniające [naturę działania lub pochodzenie przedmiotu]. Mogą też być realne i społeczne. Co najważniejsze, przedmiot lub zjawisko może być definiowany za pomocą hermetycznego języka konkretnej dziedziny nauki – np fizyki i chemi – przy czym każda z […]

KRÓTKI PODRĘCZNIK AMERYKAŃSKIEJ DEMOKRACJI

KRÓTKI PODRĘCZNIK AMERYKAŃSKIEJ DEMOKRACJI Teks z http://www.abcnet.com.pl/?q=node/856 Chociaż Stany Zjednoczone są bardziej wolne i bardziej demokratyczne niż wiele innych krajów, to nie są one wcale – jak sądzę – ani tak wolne, ani tak demokratyczne jak oczekuje się od nas byśmy wierzyli, że jesteśmy i stają się takimi coraz mniej. Wydajemy się być naprawdę specjalistami […]